Thay mn hnh HTC l?y ngay chnh hng gi r? nh?t H N?i

Thay màn hình HTC

Thay màn hình HTC l?y ngay ch? sau 45 phút. Thành H?ng Mobile là m?t trong nh?ng trung tâm hàng ??u t?i Hà N?i cung c?p d?ch v? thay th? s?a ch?a cho dòng máy HTC, t?i ?ây linh ki?n thay th? ???c nh?p kh?u chính hãng ???c thay th? b?i ??i ng? nhân viên có trên 5 n?m kinh nghi?m. ??n v?i Thành H?ng Mobile quý khách ch?c ch?n s? hài lòng v?i d?ch v? thay màn hình ch?t l??ng cao c?a chúng tôi.

thay man hinh htc

Màn hình ?i?n tho?i HTC 8X

Khi nào c?n thay màn hình HTC ?

S? th?t khó ch?u khi màn hình ?i?n tho?i HTC c?a b?n b? h?ng, máy m?t ?i tính th?m m? ??ng th?i m?i thao tác trên máy c?a b?n s? khó kh?n h?n. V?y ?? nh?n bi?t ???c khi nào chi?c ?i?n tho?i c?a b?n b? h?ng màn hình, b?n có th? tham kh?o m?t s? d?u hi?u d??i ?ây:

 • Màn hình b? v?, n?t do va ??p
 • Màn hình m? cho ch?t l??ng ?nh không t?t
 • Màn hình b? li?t, khó thao tác trên máy
 • Màn hình cháy do máy b? th?m n??c

Vi?c thay màn hình HTC c?ng không h? ??n gi?n, khách hàng c?n chú ý tìm ??a ch? trung tâm uy tín l?n nh? Thành H?ng Mobile ?? có th? mang l?i cho d? yêu c?a mình d?ch v? ch?t l??ng cao nh?t. Không nên s?a ch?a t?i nh?ng c?a hàng nh? b?i nh?ng c?a hàng này ch?a có nhi?u uy tín l?n kinh nghi?m làm vi?c; trong quá trình thay th? n?u có m?t l?i l? xu?t hi?n mà h? không x? lý ???c có th? khi?n cho chi?c ?i?n tho?i c?a b?n b? h?ng hóc n?ng h?n ?nh h??ng c? ??n b? ph?n khác c?a máy.

B?ng giá thay màn hình ?i?n tho?i HTC

Chúng tôi cung c?p d?ch v? thay màn hình HTC v?i ??y ?? các Model ph? bi?n nh?m ?áp ?ng t?t nh?t m?i nhu c?u c?a khách hàng.

Chúng tôi cam k?t Hoàn ti?n n?u khách hàng không hài lòng.

T?t c? linh ki?n ?? là HÀNG CHÍNH HÃNG, có XU?T X? rõ ràng và ???c B?O HÀNH 6 - 12 Tháng

Tên Linh Ki?n

Chi phí

Tên Linh Ki?n

Chi Phí

Thay màn hình HTC Desire 500

900k

Thay màn hình c?m ?ng Titan 1 / Eternity / Ultimate

900k

Thay màn hình HTC Desire 200

900k

Thay màn hình c?m ?ng titan 2 / radiant

900k

Thay màn hình c?m ?ng htc desire 500

800k

Thay màn hình HTC One J

850k

Thay Màn hình htc Desire 600

850k

Thay màn hình cho HTC One 2 sim

700k

Thay màn hình LCD HTC Desire C

350k

Thay màn hình cho HTC one s

750k

Thay màn hình HTC Desire V full

Liên h?

Màn hình HTC Butterfly s

800k

Thay màn hình LCD HTC Desire X

450k

Màn hình LCD butterfly nguyên b? lo?i nh?

750k

Thay màn hình LCD HTC Desire U

450k

Màn Hình C?m ?ng HTC A8181

250.000

Thay màn hình HTC LCD Desire VC

500k

Màn Hình LCD HTC A510e , PG76110

250.000

Thay nàm hình LCD HTC Desire th??ng

300k

Màn Hình LCD HTC Incredible S , S710e

400.000

Thay Th? màn hình HTC Desire C

300k

 Màn Hình c?m ?ng HTC A7272 Desire Z

 250.000

Thay màn hình HTC Desire S

300k

 Màn Hình HTC G14 Sensation Pyramid

 350.000

Thay màn hình LCD HTC Desire Z

 300k

 Màn Hình LCD HTC G2

 200.000

Thay m?t kính htc one A9

900k

 Màn Hình HTC Flyer

 600.000

Thay th? màn hình LCD HTC evo 3d

450.000

 Màn Hình LCD HTC A810E chacha

 250.000

Thay th? màn hình HTC Rhyme / S510b

400k

 Màn Hình HTC X315e

 650.000

Thay màn hình m?t kính htc desire 616

650k

 Màn Hình LCD HTC Z710e

 350k

Thay màn hình m?t kính HTC desire 626

Liên h?

 Màn Hình HTC Mondrian Surround

 250.000

Thay màn hình m?t kính htc Desire 526

Liên h?

 Màn Hình LCD HTC T8686 Trophy

 300.000

 Màn Hình HTC EVO 3D

 350.000

 Màn Hình LCD HTC HD7 Pro

 750.000

 Màn Hình HTC Sensation XE

 400.000

 Màn Hình LCD HTC HD2 T8585

 300.000

 Màn Hình HTC G13 WildFire S

 300.000

 Thay màn hình m?t kính HTC one E9

 900k

 Màn hình HTC Wildfire S A510e

 350.000

 Màn Hình HTC Touch2 T3333 LCD

 200k

 Thay m?t kính c?m ?ng

 450.000

 Màn hình LCD HTC sensation Z710e

 400.000

 Màn Hình HTC Sensation XL X315e(nguyên kh?i)

 1.150.000

 Màn hình HTC sensation Xe z715e

 400.000

Màn Hình LCD HTC One X (nguyên kh?i)

 1.000.000

 Thay màn hình HTC One full

 1.300.000

Màn hình LCD HTC One V

 700.000

 Màn hình htc sensation XL c? b?

 890.000

Màn hình LCD HTC One sv full

 1.000.000

 Thay Th? màn hình HTC 8X full

 950.000

Thay màn hình HTC One S full

 1.150.000

 Thay màn hình cho HTC 8S full giá

 700.000

Màn hình HTC Ryhme s510b (c? b? màn hình + c?m ?ng

 700.000

 Thay C?m ?ng HTC PG58100

 400.000

Thay C?m ?ng HTC X315E

 900.000

 Thay C?m ?ng HTC PG76110 Wildfire s

 350.000

Thay C?m ?ng HTC T8788 surround

 300.000

 Thay C?m ?ng HTC T8698 mozart 7

450.000

 Thay C?m ?ng HTC HD7 T9292

 350.000

 Thay C?m ?ng HTC Desire HD PD29110

350.000

 Thay C?m ?ng HTC AGRIA  A6366

 200.000

 Thay C?m ?ng HTC ARIA A6380

 200.000

 Thay C?m ?ng HTC A3333 wildfire

300.000

 Thay C?m ?ng HTC A9191

 300.000

 Thay C?m ?ng HTC A7272 Desire z

 250.000

 Thay C?m ?ng HTC HD Mini T5555

 250.000

 Thay C?m ?ng HTC Evo 3D

 350.000

 Thay C?m ?ng HTC Z710E Sensation

 300.000

 Thay C?m ?ng HTC HD7

 350.000

 Thay C?m ?ng HTC Sensation XE

 350.000

 Màn hình LCD HTC HTC Sensation XE / Z715e

 350.000

 Màn Hình C?m ?ng HTC Trophy Spark

 250.000

 Màn hình c?m ?ng HTC Raider 4G

 400.000

 Thay màn hình LCD HTC Evo 3D full

 550.000

Thay màn hình m?t kính HTC desire 826

 600.000

 Thay màn hình HTC Desire S

 350.000

Thay màn hình LCD HTC HD2

 300.000

 Thay màn hình LCD HTC HD7

 250.000

 Thay màn hình LCD HTC Chacha

 250.000

 Thay màn hình LCD HTC Desire / HTC Bravo / A8181 / PD98100

 300.000

 Thay th? màn hình LCD HTC evo 3d

 450.000

 Thay th? màn hình HTC Rhyme / S510b

400.000

Màn hình HTC Desire 501 Full nguyên b? 

700.000

Thay th? m?t kính HTC Desire 601 

600.000 

Màn hình, C?m ?ng HTC Desire 601 Full nguyên b?

700.000 

M?t ki?ng c?m ?ng HTC Desire 603 

600.000 

Thay Màn hình HTC Desire 603 Full nguyên b? 

1700.000

M?t kính c?m ?ng HTC Desire 606

500.000 

Thay Màn hình m?t kính HTC Desire 606 Full nguyên b?

700.000 

Thay m?t kính HTC Desire 608

500.000 

Màn hình C?m ?ng HTC Desire 608 Full nguyên b?

700.000 

M?t kính HTC Desire 609 giá

500.000 

Màn hình HTC Desire 609 Full nguyên b?

700.000 

M?t kính c?m ?ng HTC Desire 610

500.000 

Thay th? Màn hình HTC Desire 610 Full nguyên b?

700.000 

M?t kính c?m ?ng HTC Desire 700

600.000 

Thay th? Màn hình HTC Desire 700 Full nguyên b?

1.100.000 

Thay m?t ki?ng c?a HTC Desire 816

600.000 

Màn hình c?m ?ng HTC Desire 820 Full nguyên b?

1.100.000 

M?t kính c?a HTC Desire 820

600.000 

Thay màn hình HTC M8

1.200.000 

Thay m?t c?m ?ng ki?ng HTC M8

600.000 

Màn hình HTC Desire 816 Full nguyên b? 

1.100.000 

Thay màn hình c?m ?ng  HTC E8

600.000 

    Thay m?t kính c?m ?ng HTC ONE A9 Liên h?
    Thay màn hình HTC One A9 Liên h?

L?u ý: Có nh?ng model không có trong b?ng, xin quý khách hãy g?i ?i?n tr?c ti?p s? ?i?n tho?i: 0985.023.023- 0968.023.023, ?? chúng tôi báo giá cho quý khách. Giá trên ch?a báo g?m công l?p ráp. Giá l?p giáp và b?o hành t? 100k ??n 200k tùy ?? khó c?a máy.

thay man hinh htc gia re

Thay màn hình HTC One

Qúy khách l?u ý: hi?n nay có r?t nhi?u lo?i linh ki?n trôi n?i trên th? tr??ng không ??m b?o ch?t l??ng c?a hãng, vì v?y, ?? ch?n ???c d?ch v? ch?t l??ng t?t nh?t quý khách nên ??n Thành H?ng Mobile ho?c liên h? v?i s? (0985.023.023 - 04.66725.999) ?? nhân viên c?a chúng tôi có th? t? v?n cho b?n d?ch v? t?t nh?t.

Quy trình thay màn hình ?i?n tho?i HTC

Quy trình thay màn hình HTC r?t ??n gi?n v?i 5 b??c c? b?n nh? d??i ?ây:

 • B??c 1 : Ki?m tra phi?u b?o hành ho?c ti?p nh?n máy
 • B??c 2 : Xác ??nh nguyên nhân l?i và th?ng nh?t v?i khách hàng.
 • B??c 3 : Ti?n hành x? lý s? c?, (ki?m tra linh ki?n m?i n?u c?n thay th?)
 • B??c 4 : V? sinh máy bên trong và bên ngoài.
 • B??c 5 : Ki?m tra, bàn giao, vi?t phi?u b?o hành g?i khách hàng.

Khi có nhu c?u s? d?ng d?ch v? thay màn hình HTC, khách hàng nên mang chi?c ?i?n tho?i c?a mình ??n s?a ch?a t?i trung tâm l?n nh? Thành H?ng Mobile ?? tránh ti?n m?t t?t mang, t?n th?i gian và ti?n b?c t?i nh?ng n?i s?a ch?a ch?t l??ng kém.

trung tam sua chua

Trung tâm s?a ch?a di ??ng Thành H?ng Mobile.

L?i ích khi khách hàng khi thay màn hình HTC t?i trung tâm

V?i trên 5 n?m xu?t hi?n trên th? tr??ng, h?n 10 chi nhánh trên toàn qu?c v?i hàng ngàn l??t thay màn hình cho HTC m?i tháng, Thành H?ng Mobile ???c ?ánh giá là trung tâm s?a ch?a hàng ??u t?i Vi?t Nam.

 • ??i ng? k? thu?t viên ???c ?ào t?o bài b?n
 • Cam k?t v? ngu?n g?c linh ki?n, ch?t l??ng s?n ph?m theo tiêu chu?n c?a hãng.
 • Giá r? nh?t so v?i các trung tâm cùng ch?t l??ng
 • B?o hành ??ng b? t? 6 ??n 12 tháng tùy máy
 • Thay th? l?y ngay ch? sau 45 phút

Video H??ng d?n thay màn hình HTC 8X

??a ch? liên h?

Chú ý: Giá có s? ch?nh l?ch ?ôi chút vì vùng mi?n. N?u quý khách ? g?n ??a ch? nào xin liên h? tr?c ti?p n?i g?n nh?t ?? có giá chính xác.

1. TP H? Chí Minh(Thành Trung Mobile) : S? 1399 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP HCM
?i?n tho?i : 08.66.609.939 - 0909.650.650

 

2. TP Hà N?i (Thành H?ng Mobile): 12 Xuân Th?y, Q. C?u Gi?y.
?i?n tho?i : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

 

3. TP H?i Phòng (Tr??ng H?i Mobile) : 154 L?ch Tray, Q.Ngô Quy?n
?i?n tho?i : 0316.599.599 – 0936.986.998

 

4. TP H?i D??ng (S?a Ch?a Laptop 24H) : 133 Nguy?n L??ng B?ng
?i?n tho?i : 03203.898.286 - 0981.376.686

 

5. T?nh Ninh Bình (??c Hi?p Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa L?
?i?n tho?i : 0303.624.999 – 0915.83.99.89 – 0979.424.999

 

6. TP ?à N?ng (TechCare) : 133 Hàm Nghi, Qu?n Thanh Khê
?i?n tho?i : 0511.2223.888 - 088.8888.086

 

7. TP Vi?t Trì (Hoàng S?n Mobile) : 1358 ??i L? Hùng V??ng - Tiên Cát
?i?n tho?i : 0210.370.8888 - 0984.558.558

 

8. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : 50 Tr?n Phú , TP.Móng Cái
?i?n tho?i : 0982.85.3223 - 016.8333.8666 – 0975.368.683

 

9. TP Thanh Hóa (S?n Phong Mobile) :240 Nguy?n Trãi - P. Tân S?n
?i?n tho?i : 0968.234.568 - 0973.555.886

 

10. TP H? Long (Xuân Bách Mobile ) :116 ???ng Cao Th?ng, H? Long, Qu?ng Ninh
?i?n tho?i : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

 

11. T?nh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuy?n) :90 Nguy?n H?u Ti?n, Huy?n ??ng V?n
?i?n tho?i : 0978.923.999 – 03516.258.999

C?m ?n quý khách ?ã quan tâm ??n d?ch v? thay màn hình HTC c?a chúng tôi. Thành H?ng Mobile hân h?nh ???c ph?c v? quý khách!!!

 

Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile mã facebook